Tập huấn bổ trợ cho hướng dẫn viên thực địa của Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa cơ bản khu vực miền Trung, TP. Nha Trang, 30/3-01/4/2022

Đặc điểm nổi bật nhất của Chương trình FETP là mỗi học viên sẽ được ít nhất một hướng dẫn viên thực địa có kỹ năng và kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai bài tập thực địa. Hướng dẫn viên thực địa sẽ gắn kết với học viên trong thời gian làm bài tập thực địa và đóng vai trò quan trọng hoàn thành các bài tập thực địa và bổ sung nâng cao năng lực của học viên sau khóa FETP cơ bản. Do vậy, từ năm 2022, Cục Y tế dự phòng – Chương trình FETP phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và USCDC, WHO triển khai các lớp tập huấn bổ trợ cho đội ngũ hướng dẫn viên thực địa tại từng khu vực.

Tiếp theo Hội thảo 3 và Lễ tốt nghiệp của Khóa 8 FETP cơ bản, Chương trình FETP Việt Nam triển khai Lớp tập huấn bổ trợ cho hướng dẫn viên thực địa của khu vực miền Trung tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 30/3-01/4/2022. Các học viên được các chuyên gia từ Cục Y tế dự phòng, USCDC, Văn phòng FETP chia sẻ các nội dung về kinh nghiệm tổ chức Hội nghị khoa học, viết tóm tắt báo cáo, kỹ năng hướng dẫn trong điều tra dịch; cập nhật về các yêu cầu trong hướng dẫn thực địa của Chương trình FETP cơ bản; thực hành chấm điểm tóm tắt báo cáo và các bài tập thực địa. Thông qua các bài tập cá nhân và làm việc nhóm, lớp học diễn ra hết sức sôi nổi và hiệu quả giúp các hướng dẫn viên hiểu sâu hơn các yêu cầu của bài tập thực địa, thống nhất quan điểm trong quá trình chấm bài và đưa ra các góp ý cải thiện chất lượng báo cáo cho học viên.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận từ lớp tập huấn:

Các hướng dẫn viên thực địa khu vực miền Trung trong đồng phục mới của Chương trình FETP Việt Nam do Tổ chức Y tế thế giới tài trợ
TS. Matt Moore phát biểu chào mừng lớp tập huấn
Hướng dẫn viên Nguyễn Thành Đông và Nguyễn Chí Linh thảo luận và thực hành chấm điểm bài tập của học viên

 1,153 Lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *