Hội thảo 2 khóa IC4 và Tập huấn hướng dẫn viên thực địa FETP cơ bản khóa 8

Từ 11-23/3/2024, các khóa học của Chương trình FETP VN phối hợp với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho học viên IC4 và các học viên đã tốt nghiệp khóa FETP cơ bản đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Hội thảo 2, 14 học viên IC4 đã báo cáo kết quả Thực địa 1 về Đánh giá hệ thống giám sát bệnh ưu tiên tại địa phương, được học lý thuyết và thực hành về thiết kế nghiên cứu và thống kê phân tích, xác định các nội dung ưu tiên, lựa chọn chủ đề và dự thảo đề cương sơ bộ cho bài tập nhóm.… Đọc tiếp

Khoá 23 FETP cơ bản do Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh tổ chức tại TP HCM từ tháng 2-5/2024

Khoá FETP cơ bản đầu tiên (Khoá 23) của Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa Việt Nam năm 2024 đã bắt đầu từ ngày 26/02/2024, do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Y tế dự phòng-Văn phòng FETP, USCDC tại Việt Nam và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với học viên là cán bộ tham gia giám sát, đáp ứng dịch bệnh tại HCDC và 20 quận, huyện, TP.… Đọc tiếp

Khoá 22 FETP cơ bản do Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột từ tháng 5-9/2023

Sau 4 khóa đào tạo Dịch tễ học thực địa (FETP) cơ bản được tổ chức bởi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Khóa SC22 (Khóa 5 khu vực Tây Nguyên) được tiếp nối tại Thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 15/5/2023 – 29/9/2023. Khóa đào tạo dịch tễ học thực địa ngắn hạn đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng giám sát và đáp ứng dịch bệnh bổ sung cho kinh nghiệm của các cán bộ tuyến huyện, tỉnh và Viện với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, hướng dẫn viên trung ương và khu vực:  GS.… Đọc tiếp

Khai mạc khoá đào tạo Dịch tễ học trung hạn IC4 do Viện Pasteur Hồ Chí Minh tổ chức

Chiều ngày 10/01/2024, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công lễ bế mạc Lớp Dịch tễ học thực địa trung hạn khóa 2 và khai mạc Lớp Dịch tễ học thực địa trung hạn khóa 4.

Buổi lễ vinh dự có sự góp mặt của:

  • Bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM
Đọc tiếp

Khai mạc khoá đào tạo Dịch tễ học trung hạn IC3 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống y tế dự phòng và năng lực dịch tễ học cho các cán bộ y tế trong việc nâng cao giám sát và đáp ứng về y tế công cộng, ngày 18/7/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Văn phòng FETP Việt Nam-Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế khai mạc khoá đào tạo Dịch tễ học trung hạn IC3.… Đọc tiếp

Khoá 21 FETP cơ bản do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tại Hà Nội từ tháng 7-9/2023

Khoá SC21 thuộc Chương trình đào tạo Dịch tễ học thực địa (FETP) ngắn hạn đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành tổ chức tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ 10/7/2023 – 26/9/2023, với tham gia giảng dạy của các chuyên gia về dịch tễ học như PGS.TS.… Đọc tiếp