Đào tạo dài hạn

Từ ngày 15 – 19 tháng 5 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP) dài hạn, Ban quản lý chương trình FETP phối hợp cùng Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC) và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) đã tổ chức khóa tập huấn Viết báo cáo khoa học cho các học viên khóa 7 và một số ứng cử viên cho khóa 8 của Chương trình FETP.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản viết báo cáo/bài báo khoa học bao gồm xây dựng kế hoạch viết bài, các cấu phần chính của báo cáo/bài báo khoa học, phân tích và phiên giải kết quả nghiên cứu, điều tra để đưa vào báo cáo/bài báo khoa học, v.v… Khóa tập huấn được thiết kế kết hợp giữa trình bày lý thuyết với thực hành viết bài báo/báo cáo dựa trên các kết quả học viên đã chuẩn bị sẵn. Trước đó, các học viên đã được yêu cầu chuẩn bị sẵn một số kết quả phân tích số liệu nghiên cứu dịch tễ, nghiên cứu đánh giá hệ thống giám sát hoặc kết quả điều tra dịch để thực hành viết bài trong quá trình tập huấn. 

Giảng viên chính của khóa học là TS. Mikiko Senga, điều phối viên biên tập của Tạp chí Western Pacific Surveillance and Response (WPSAR) của Tổ chức Y tế thế giới và sự tham gia của các giảng viên của USCDC, WHO tại Việt Nam và Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của TS. Senga cùng với các giảng viên khác, các học viên trong khóa học đã tích cực trao đổi, thực hành viết báo cáo/bài báo khoa học dựa trên các kết quả được chuẩn bị sẵn. Kết thúc khóa tập huấn, 16 học viên đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, trong đó có 6 học viên đã hoàn thành dự thảo bài báo khoa học và dự kiến gửi xuất bản trên các tạp chí quốc tế, tạp chí WPSAR. Các học viên còn lại sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo và gửi đăng trên các tạp chí trong nước./.

 1,075 Lượt xem