Tập huấn bổ trợ cho hướng dẫn viên thực địa của Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa cơ bản khu vực miền Trung, TP. Nha Trang, 30/3-01/4/2022

Đặc điểm nổi bật nhất của Chương trình FETP là mỗi học viên sẽ được ít nhất một hướng dẫn viên thực địa có kỹ năng và kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai bài tập thực địa. Hướng dẫn viên thực địa sẽ gắn kết với học viên trong thời gian làm bài tập thực địa và đóng vai trò quan trọng hoàn thành các bài tập thực địa và bổ sung nâng cao năng lực của học viên sau khóa FETP cơ bản.… Đọc tiếp

Lễ tốt nghiệp Khóa 8 Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa cơ bản tại khu vực miền Trung

Ngày 28-29/3/2022, các học viên của Khóa 8 FETP cơ bản đã trình bày kết quả thực địa 2 về báo cáo mô tả dịch tễ các bệnh ưu tiên tại địa phương và các điều tra tra dịch/ổ dịch tại khu vực miền Trung trong thời gian qua như: COVID-19, sốt xuất huyết Dengue, sởi, bạch hầu, sốt rét, dại.… Đọc tiếp

Khảo sát nhu cầu tham dự khóa hướng dẫn viết báo cáo khoa học

Trong khuôn khổ các hoạt động của Mạng lưới FETP Việt Nam, nhằm nâng cao kỹ năng về truyền thông khoa học, Chương trình FETP dự kiến tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn viết bài báo khoa học (manuscript) và tóm tắt báo cáo (abstract).
Để đăng ký tham dự lớp tập huấn, các thành viên của Mạng lưới FETP Việt Nam (học viên, cựu học viên, hướng dẫn viên, giảng viên) và các đồng nghiệp quan tâm vui lòng điền phiếu khảo sát dưới đây trước ngày 31/03/2022!

Đọc tiếp

Khóa 1 – Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP) trung hạn triển khai điều tra bài tâp nhóm với chủ đề: “Tỷ lệ tiêm phòng dại sau phơi nhiễm, các yếu tố liên quan và thực trạng triển khai các hoạt động khống chế bệnh dại tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum năm 2021”

Là một bệnh ưu tiên tại khu vực Tây Nguyên trong 5 năm gần đây, bệnh dại được chọn là chủ đề cho bài tập nhóm trong khóa 1 FETP trung hạn. Với phương châm “học thông qua thực hành”, học viên tại khóa học được hướng dẫn đầy đủ các bước để xây dựng và triển khai một nghiên cứu dịch tễ.… Đọc tiếp