Khảo sát nhu cầu tham dự khóa hướng dẫn viết báo cáo khoa học

Trong khuôn khổ các hoạt động của Mạng lưới FETP Việt Nam, nhằm nâng cao kỹ năng về truyền thông khoa học, Chương trình FETP dự kiến tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn viết bài báo khoa học (manuscript) và tóm tắt báo cáo (abstract).
Để đăng ký tham dự lớp tập huấn, các thành viên của Mạng lưới FETP Việt Nam (học viên, cựu học viên, hướng dẫn viên, giảng viên) và các đồng nghiệp quan tâm vui lòng điền phiếu khảo sát dưới đây trước ngày 31/03/2022!

Link đăng ký: https://fetp.vn/redcap/surveys/?s=7PECPXWD9KAMFRAH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *