Hội thảo 2 khóa IC4 và Tập huấn hướng dẫn viên thực địa FETP cơ bản khóa 8

Từ 11-23/3/2024, các khóa học của Chương trình FETP VN phối hợp với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho học viên IC4 và các học viên đã tốt nghiệp khóa FETP cơ bản đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Hội thảo 2, 14 học viên IC4 đã báo cáo kết quả Thực địa 1 về Đánh giá hệ thống giám sát bệnh ưu tiên tại địa phương, được học lý thuyết và thực hành về thiết kế nghiên cứu và thống kê phân tích, xác định các nội dung ưu tiên, lựa chọn chủ đề và dự thảo đề cương sơ bộ cho bài tập nhóm. IC4 sẽ tiếp tục hoàn chỉnh bài tập cá nhân và bài tập nhóm trong Thực địa 2, họp nhóm trực tuyến hàng tuần để đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất cho bài tập nhóm.

Ngay sau Hội thảo 2 khóa IC4 là Tập huấn hướng dẫn viên thực địa FETP cơ bản khóa 8 dành cho 27 cán bộ y tế đã tốt nghiệp các khóa FETP cơ bản của khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Đây sẽ là lực lượng bổ sung cho đội ngũ hướng dẫn viên tại các khu vực trong thời gian tới.

 129 Lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *