Khoá 22 FETP cơ bản do Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột từ tháng 5-9/2023

Sau 4 khóa đào tạo Dịch tễ học thực địa (FETP) cơ bản được tổ chức bởi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Khóa SC22 (Khóa 5 khu vực Tây Nguyên) được tiếp nối tại Thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 15/5/2023 – 29/9/2023. Khóa đào tạo dịch tễ học thực địa ngắn hạn đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng giám sát và đáp ứng dịch bệnh bổ sung cho kinh nghiệm của các cán bộ tuyến huyện, tỉnh và Viện với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, hướng dẫn viên trung ương và khu vực:  GS. Nguyễn Trần Hiển; PGS. Ngô Văn Toàn; TS. Viên Quang Mai; TS. Nguyễn Thúy Ly; ThS. Chu Văn Tuyến; ThS.Hoàng Nghĩa Thắng; BS. Phạm Thị Lệ Giang; CN. Nguyễn Đức Trung; CN.Trần Thị Thư; ThS.Nguyễn Lê Mạnh Hùng; CN.Trần Quốc Việt; BS.Bùi Thị Diệu Lê; BS.Trịnh Thị Hoài.

            Trong quá trình tham gia khóa học, các học viên dựa trên những kinh nghiệm đã tích lũy cùng với tiếp cận các phương pháp dịch tễ học thông qua thực hành đã góp phần nâng cao năng lực tiếp cận và đáp ứng đối với các dịch bệnh của các cán bộ này tại các địa phương. Việc trao đổi 2 chiều giữa học viên và hướng dẫn viên cũng đã truyền tải kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh gắn với các kiến thức, kỹ năng đã được tiếp cận tại các hội thảo lý thuyết. Ngoài ra, các sản phẩm trong quá trình thực hành các bài tập thực địa cũng có thể góp phần đóng góp vào trong các báo cáo phân tích, đánh giá tình hình dịch của địa phương nơi có cán bộ tham gia khóa đào tạo.

Tổng kết khoá học, với sự giảng dạy và hỗ trợ nhiệt tình từ nhóm giảng viên đến từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Văn phòng FETP – Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế và USCDC), đã có 12/16 học viên tham gia và đã đáp ứng yêu cầu hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn (hoàn thành 3 hội thảo lý thuyết và 4 bài tập thực địa lần 1 và 2) góp phần nâng cao năng lực trong việc giám sát và đáp ứng đối với các dịch bệnh của khu vực trong tương lai. Các học viên sau khi tốt nghiệp tiếp tục tham gia và kết nối mạng lưới FETP trên toàn quốc nhằm chia sẻ và đóng góp trong tương lai trong việc ứng phó với các dịch bệnh.

Học viên SC22 báo cáo bài tập thực địa

TS. Viên Quang Mai đang truyền tải kiến thức cho các học viên của Khóa học

 145 Lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *