Chuỗi tập huấn trực tuyến Hướng dẫn phân tích, trình bày, phiên giải số liệu giám sát COVID-19 qua xây dựng dashboard trên Excel của Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa Việt Nam

Ngày 07/10/2021, Cục Y tế dự phòng – Văn phòng Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa Việt Nam (FETP) phối hợp với Tổ chức USCDC, Văn phòng WHO tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn phân tích, trình bày, phiên giải số liệu giám sát COVID-19 qua xây dựng dashboard trên Excel”. Đây là một chuỗi các buổi tập huấn được tổ chức trong tháng 10-11/2021 với sự tham dự của hơn 30 học viên đến từ Cục Y tế dự phòng, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh; 16 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và 2 Trung tâm Y tế nhằm tăng cường năng lực về phân tích, trình bày và hiển thị số liệu cho cán bộ thực hiện công tác theo dõi, giám sát, đáp ứng dịch COVID-19 từ tuyến Trung ương tới địa phương trên toàn quốc.

Chuỗi tập huấn bao gồm các buổi lý thuyết và thực hành xen kẽ với cấp độ kiến thức nâng cao dần qua các buổi học. Để giúp các học viên hoàn thiện kỹ năng trong các buổi thực hành, gần 20 chuyên gia là giảng viên và hướng dẫn viên từ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Trường Đại học Y Hà Nội, USCDC, WHO sẽ hỗ trợ trực tiếp các học viên giải quyết các vấn đề cụ thể và đạt được mục tiêu kì vọng của lớp học là ứng dụng được kỹ năng phân tích, trình bày, phiên giải số liệu trong tình huống dịch COVID-19 cụ thể của địa phương. Từ đó, quản lý và sử dụng hiệu quả số liệu giám sát COVID-19 để phục vụ công tác báo cáo, dự báo tình hình dịch bệnh, chia sẻ thông tin và thực hiện các biện pháp can thiệp và đáp ứng phù hợp.

Cục Y tế dự phòng – Văn phòng Chương trình FETP đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình của các giảng viên, hướng dẫn viên và các học viên đã tham gia nhiệt tình trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, công việc bận rộn và mong rằng các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ áp dụng ngay các kiến thức vào việc trình bày, phiên giải các số liệu thu thập được trong quá trình điều tra, giám sát dịch COVID-19 một cách khoa học, hiệu quả.

 863 Lượt xem