Họp triển khai Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 14/9/2021, Bộ Y tế đã tổ chức họp triển khai Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP) tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham dự và chủ trì họp với sự tham dự của Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng thuộc Trường đại học Y Hà Nội, tham dự có đại diện của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Tại cuộc họp này, Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình FETP tại Việt Nam từ 2007-2021 và đề xuất định hướng hoạt động FETP trong 5 năm tiếp theo. Trong cuộc họp, TS. Matt Moore, Giám đốc Chương trình an ninh Y tế toàn cầu thuộc US CDC tại Việt Nam và TS Satoko Otsu (WHO) đã đánh giá cao nỗ lực của Bộ Y tế trong việc xây dựng và triển khai mô hình FETP tại Việt Nam và đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế triển khai trong thời gian qua. Đồng thời, Đại diện của US CDC nhấn mạnh mô hình FETP phải được đặt dưới sự quản lý của Bộ Y tế và gắn với việc đáp ứng các dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng. Tiếp theo đó, Đại diện Lãnh đạo của các đơn vị tham dự họp đã có các ý kiến thảo luận, góp ý cho việc triển khai đào tạo FETP để phù hợp với điều kiện của Việt Nam mà vẫn đáp ứng yêu cầu cơ bản của thế giới.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo Cục Y tế dự phòng là đầu mối phối hợp với Cục, Vụ và đơn vị liên quan để xây dựng đề án đào tạo FETP với mục tiêu và giải pháp cụ thể, khả thi và có lộ trình thích hợp để triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế ở tất cả các tuyến và mở rộng huy động các nguồn lực tham gia vào thực hiện đề án. Đề nghị tổ chức US CDC và WHO tiếp tục thực hiện Chương trình FETP tại Việt Nam.

 776 Lượt xem